Ájurvéda ISIS

Cesta ke zdraví není dlouhá ani obtížná, jen musíte vědět kudy jít.

Proč název Ájurvéda ISIS?

The Goddess Isis wall painting ca 1360 BCE

Když jsem hledala název pro svou praxi, chtěla jsem název, který by měl hluboký duchovní podtext. Název, který by sám o sobě vypovídal o tom, čím se zabývám, k čemu se zavazuji.
Můj život je často o hledání. Tak jako jsem našla Ájurvédu, našla jsem i články o egyptské bohyni ISIS. Z jejího jména na mě vyzařuje harmonie, láska a úcta. Vše, čím se snažím sama ve svém životě řídit.
Nyní se s Vámi podělím o poznání této ušlechtilé egyptské bohyně:

ISIS byla nejvíce uznávanou bohyní starého Egypta.

Egypťané ji nazývali Královnou nebes a soustředili v ní nejkladnější ženské rysy a vlastnosti:

  • ušlechtilost
  • krásu
  • manželskou věrnost
  • mateřskou péči

Isis_meri_beloved_2

ISIS, jejíž jméno je v hieroglyfech zobrazováno jako trůn, byla také zvána Paní tisíce jmen. Ztělesňovala trůn, z něhož vládl velký faraón. Naučila ženy mlít obilí, tkát látky a zkrotit muže do té míry, aby s nimi mohly žít. Proto ji také nazývali Matkou přírody, ale též i Osudovou družkou, neboť svou oddaností a hlubokou láskou dokázala po dvakráte z náruče smrti vytrhnout svého milovaného manžela Osirida. Když byl Osiris rozsekán svým bratrem Sethem na kousky, ISIS jej svou mocí opět spojila a máváním svých obrovských křídel vdechla do Osiridova těla život. ISIS tak mohla být skutečně symbolicky považována za osudovou družku, která neváhá použít svých nadpozemských sil, lásky a moudrosti, stejně jako ženství, k záchraně svého milovaného druha.

ISIS měla kouzelnou moc a používala ji výhradně ke konání dobra a k ochraně spravedlnosti. Proto je také nazývána Královnou kouzel. Byla známa jako dárkyně života a zdraví a ochránkyně matek. ISIS svou dobrotou, něhou a láskou dokázala nejen uzdravovat a vykonávat zázraky, ale věřilo se, že ani její slovo není nikdy bez účinku. A tak ji také nazývali Paní mocných slov.

Kněžky bohyně ISIS byly vždy oděny v bílá roucha, její oblíbenou barvu. Oltáře jejích početných chrámů byly ozdobeny bílými plody a květinami, mezi nimi i sporýšem lékařským, bylinou, která jí byla zasvěcena.
Svým stoupencům slibovala „krásný život pod ochranou jejích křídel“. Proto je také zobrazována s velkými širokými křídly v ochranném gestu.

Napsat komentář

Povinné položky jsou označeny *.