Ájurvéda ISIS

Cesta ke zdraví není dlouhá ani obtížná, jen musíte vědět kudy jít.

Vysvětlení základních pojmů

Celý systém Ájurvédy je podle dochovalých spisů starý 5 tisíc let. Zápisy staré 3 tisíce let jsou psány v původním jazyku tzv. sánskrtu. Tento původní jazyk obsahuje tisíce slov, jež jsou pro nás těžko srozumitelné. Řekněme si jen o těch, které jsou pro nás nejvýznamnější. Již jsem popisovala, že slovo Ájurvéda je odvozeno podle toho, o čem celá tato nauka vypovídá, co zkoumala – Ájur (život) + Véda (věda, nauka). Je to tedy nauka o životě. Protože každý z nás je součástí vesmíru, připomeňme si něco málo znalostí ze základní školy. Z čeho se skádá?

Celý Vesmír je složen z pěti prvků – Éteru, Vody, Vzduchu, Ohně a Země. Je to nejen člověk, ale zvířata, rostliny, kameny, vše kolem nás. V každém organismu je zastoupeno nějaké množství z těchto prvků a tvoří jedinečnou kombinací stavu – složení, vlastností, vzhledu, velikosti, skupenství. Ať už jde o látky pevné, kapalné nebo plynné, vonné nebo nevábivé vůně, suché nebo savé, drsné, hladké, tenké, hrubé, teplé nebo studené, vždy tvoří nějaký celek. Podle toho , co, jak, kde, s kým, pak dochází k různým reakcím, různému fungování. Známe tedy pět prvků, ze kterých se kombinací vždy dvou spolu vyvinuly tzv. dóši. A tyto dóši jsou pro nás důležitou informací o složení našeho těla, naší tělesné konstitutce, které bychom měli respektovat, aby naše tělo a mysl byly v rovnováze.

Tři dóši

Tyto tři dóši jsou v ájurvédě pojmenovány VátaPittaKapha. Každý z nás přichází na svět se svým vlastním konstitučním typem a každý z těchto dóš je v nás v různém poměru zastoupena. Nejdůležitější ze všech elementů je Váta, ale Pitta a Kapha mají rovněž svůj veliký význam.

  • Váta  –  je kombinací éteru a vzduchu
  • Pitta  –  je kombinací ohně a vody
  • Kapha  –  je kombinací vody a země

VÁTA ( pro pochopení říkejme mu Vítr )

Je elementem prostoru a vzduchu a má za úkol udržovat naše duté orgány v těle. Na mentální úrovni zodpovídá za udržování psychiky a myšlení, má na starost kreativitu a tvůrčí schopnosti.
Lidé kontistuce Váta jsou buď velmi vysocí nebo naopak velmi malí, vždy ale velmi štíhlí. Rychle chápou, rychle se učí, ale také rychle zapomínají, jsou rychlí i v mluvě. Rychle se pohybují, jsou lehcí jak v myšlení, tak i v pohybu. Rychlost ale vyčerpává, proto se brzy unaví. Během dne by měli často dělat přestávky, aby doplnili energii.
Při porušování Váty rychle a často onemocní, ale také se dokáží rychle zotavit.

PITTA ( pro pochopení říkejme mu Žluč )

Je elementem energie a má za úkol urdžovat naše trávení a spalování ( metabolismus ). Tito lidé jsou středního vzrůstu i hmotnosti a mají energický nikoli však rychlý krok. Na mentální úrovni zodpovídá Pitta za jasné vnímání, jasný ( ostrý ) zrak, jasný pohled na věc, ostré vyjadřování, ambiciózní až „ostrý“ přístup k věcem.
Tito lidé většinou dobře ví, co chtějí a umí toho dosáhnout, jsou důslední a jejich energie je pohání „vpřed“. Jsou chápaví a inteligentní, ale často vznětliví, mají sklony k vzteklosti a žárlivosti. Tito lidé netrpí chladem, dostatek jejich energie je ohřívá, v letních měsících však nesnášejí horko, které u nich ještě zvyšuje Pittu, proto se rádi chladí studenými nápoji a chladným jídlem.
Při poruchách Pitty dochází k zánětlivým horečnatým onemocněním, jejichž léčba nemusí trvat dlouho. Neléčí se krátce, jako Váta, ale ani dlouze, jako Kapha.

KAPHA ( pro pochopení říkejme mu Sliz )

Je elementem stavby, růstu, shromažďování. Kapha má za úkol vývin, růst a stavbu tkání, kostí a šlach, stavbu těla. Lidé typu Kapha jsou „dobře stavění“. Pokud je Kapha v rovnováze, nejsou ani příliš štíhlí, ani tlustí. Mají přiměřenou pevnou postavu. Nicméně mají sklon k nadváze. Lidé typu Kapha pomalu tráví a obvykle přijímají méně potravy než ostatní typy, ale jim to bohatě stačí, pokud tedy nemají sklony k přejídání. Po mentální stránce jsou velmi tolerantní, klidní a laskaví. Jejich chápání je pomalé, nicméně úplné. Dlouho si pamatují, bohužel nejen radostné zážitky, ale i křivdy. Přesto dokážou odpouštět. Na druhou stranu bývají chtiví, urputní, závistiví a sobečtí.
Při dlouhodobém porušování Kaphy dochází k onemocnění nejtěžšími chorobami. Lidem typu Kapha, protože jsou pomalejší, dlouho trvá než onemocní, ale pak se dlouho léčí, protože těžká nemoc nejde lehce – krátce, vyléčit.

Nehledejme podle vlastností jednotlivých dóš na sobě ty „líbivé“. V každém z nás jsou všechny. Jen ten poměr se mění. Ten nás odlišuje od jiných. Ten způsobuje, že jsme jedineční. Můžeme být (a pravděpodobně skutečně jsme) odlišní od našeho partnera, dětí, rodičů.
Všichni máme své individuální potřeby. Proto co vyhovuje mně, nemusí vyhovovat partnerovi nebo dětem. Proto se co nejvíce řídíme vlastní intuicí, chutěmi, posloucháme své tělo a svého ducha.

Pokud dodržujeme potřeby své vlastní přirozenosti, jsou naše dóši v rovnováze a cítíme se zdraví, plni energie. Pokud tyto dóši v nerovnováze nejsou, tedy pokud je některé z dóš nadbytek nebo dokonce nedostatek, pak přichází nemoc.

Nespektováním potřeb našeho vlastního konstitučního typu vznikají nemoci. Proto ájurvéda učí rozpoznat naši přirozenost a dává rady, jak tuto svou přirozenost urdžet v rovnováze, což z ní činí prevenci před vznikem nemocí a udržování se v dobrém zdravotním i psychickém stavu.

Napsat komentář

Povinné položky jsou označeny *.